InloggningNyheter
Intervjustudie
Skrivet av Emilie   
2013-10-09 12:24

En person har kontaktat KIM för att be oss annonsera efter informanter till en intervjustudie. Annonsen ser ut såhär:

 

Deltagare till intervjustudie sökes!

 

Är Du transsexuell, transvestit, intersexuell, intergender, genderqueer eller identifierar Dig som transperson på annat sätt? Vi söker Dig som skulle vilja delta i en intervjustudie om transpersoners förväntningar på och eventuella erfarenheter av mötet med somatisk (kroppslig) icke trans-relaterad hälso- och sjukvård i Sverige, t. ex. besök på vårdcentral eller sjukhus som ej har att göra med transvård. Under intervjun vill vi ta del av Dina tankar och känslor kring sådana möten. Det är angeläget att förbättra kunskapen inom detta område för att ge sjukvården så goda förutsättningar som möjligt för ett gott bemötande.

För att kunna delta ska du:

· vara minst 18 år gammal

· tala och förstå svenska

· ha identifierat dig som transperson i minst ett år

Obs! Begreppet transperson används i denna studie för att undvika omständliga

uppräkningar. Vi välkomnar naturligtvis även Dig som inte identifierar Dig som

transperson men som transsexuell, transvestit, intersexuell, intergender, genderqueer och

så vidare.

Studien är godkänd av Regionala Etikprövningsnämnden i Lund.

Vill Du få närmare skriftlig information om studien, eller har du kanske frågor?

Kontakta Jenny Tholin med e-post: Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar, du måste ha Javascript aktiverat för att visa den , eller på

telefon: 0736-772072. Genom att kontakta oss förbinder Du dig inte till att delta.

Huvudansvarig för studien: Linus Broström, Institutionen för kliniska vetenskaper, Lunds universitet.

 

Senast uppdaterad 2013-10-09 12:30
 
"INFESTUS" på Scenkonst Z:s Sommarfestival på Teater Galeasen
Skrivet av Emilie   
2013-07-16 16:20

Den 23/7 kl. 20:00 spelar Aleksa Lundberg sin monolog-föreställning "Infestus" på Teater Galeasen, i arrangemang av Scenkonst Z.

Föreställningen bygger på hennes egna liv och erfarenheter, och tar upp ämnen som kön, identitet, normativt utförda porrfilmer och försöker på ett humoristiskt och samtidigt allvarsamt vis skildra hur vi dagligen spelar fram våra könsroller.

Infestus

Denna spelning är den enda planerade Stockholms-föreställningen, så passa på Stockholmare att se pjäsen innan den turnérar vidare ut i landet!

Aleksa Lundberg är utbildad vid skådespelarutbildningen på Högskolan för Scen och musik i Göteborg.
Förutom “Infestus" har hon även medverkat i b.la “Vargtimmen" på Dramaten, “En midsommarnattsdröm" på Teater Halland och nu senast i “Trust" på Teater Galeasen.

Kortare beskrivning av pjäsen:
“Det är skillnad på skit och Pannkaka! Amanda föds som Martin och får på sin
resa från man till kvinna erfara att, även om vi eftersträvar alla 
människors lika värde, så är vi fortfarande läskigt nära vår egen 
historia av att dela upp oss i grupper och sätta varierande prislappar 
utefter grupptillhörighet."

Biljetter bokas på  Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar, du måste ha Javascript aktiverat för att visa den

Anvisningar: 
Skriv föreställningens namn i ämnesraden

Skriv ditt namn, antal biljetter och vilken föreställning det gäller.

Du får ett bekräftelsemejl inom kort.

Biljetterna hämtas ut 30 minuter innan föreställningen börjar

Observera att vi endast tar kontanter.

 

Senast uppdaterad 2013-07-16 17:22
 
"Stor träff för TS-personer" (Stockholm)
Skrivet av Emilie   
2013-06-17 14:41

Jag fick tipsat om mig att några tänker ordna en "stor träff för TS-personer", och fick tillåtelse att tipsa vidare om det via KIMs kanaler! Såhär står det i det slutna Facebook-evenemanget:

 


"Saturday, June 29, 2013

6:00pm

Hej tänkte samla ihop ett gäng med Ts-personer för att umgås och lära känna varandra samt att få råd och tips tanken är att vi kall sitta i tantolunden i sthlm om vädret tillåter annars gå till en avslappnad bar för valfritt antal drinkar BJUD GÄRNA IN ALLA ERA Ts vänner JU FLER DESTO roligare och trevligare"

Initiativtagaren låter också meddela att om vädret blir dåligt kommer träffen ske på krogen "Bara Enkelt" på Söder!

Senast uppdaterad 2013-06-17 22:52
 
Inbjudan till fest!! (22 maj 2013)
Skrivet av Emilie   
2013-05-14 15:25

Steriliseringsfest fast tvärton!

Senast uppdaterad 2013-05-15 12:25
 
Öppet brev till riksdagens ledamöter – replik Föreningen Benjamin
Skrivet av Administrator   
2013-04-11 20:21

 

Föreningen Benjamin, en förening för transsexuella, har i veckan i ett öppet brev till riksdagsledamöter hävdat att transsexuella inte alls tvångssteriliserats i Sverige. De ber också ledamöterna att avslå den proposition som finns i frågan, där steriliseringskravet föreslås avskaffas.

 

Vi, RFSL, RFSL Ungdom, KIM och FPES, ställer oss mycket frågande till detta uttalande. Vi är också bekymrade över att Benjamin försöker ge intryck av att tala för alla som berörs av denna lag. Vi vet med säkerhet att de inte gör det. Vi har många transsexuella medlemmar och medlemmar med andra transidentiteter/transerfarenheter som också berörs av frågan om ändring av juridiskt kön, både i våra styrelser och som aktiva medlemmar. Det är dessa medlemmars åsikter vi har lyssnat på när vi under flera år har hävdat att kravet på sterilisering vid byte av juridiskt kön är att likställa med tvångssterilisering. Och det är till stor del dessa medlemmars arbete, ihop med andra engagerade transaktivisters, inte minst juristen Kerstin Burman och Diskrimineringsbyrån Uppsala, som resulterat i att opinionen svängt, politiker ändrat uppfattning och propositionen lagts. Det är också allas våra goda argument och Kerstin Burmans juridiska tydlighet som Kammarrätten i Stockholm lyssnat på när de strax före jul konstaterade att steriliseringskravet bryter mot den svenska regeringsformen och Europakonventionen.

 

I och med att domen inte överklagades är tvångssteriliseringarna sedan 10 januari i år i praktiken avskaffade. Domstolen anser, precis som vi, att kravet är detsamma som tvångssterilisering. Alltså måste det strykas även ur själva lagtexten, Sverige kan inte ha lagar som kränker mänskliga rättigheter. Transpersoners rättigheter är mänskliga rättigheter.

 

RFSL, KIM, RFSL Ungdom, FPES och Diskrimineringsbyrån Uppsala startade i början av året en process för att möjliggöra för alla som steriliserats i samband med byte av juridiskt kön att få upprättelse via en skadeståndsprocess. Gensvaret har varit större än vi trodde. I dagsläget har ungefär 165 personer hört av sig och vill ha upprättelse. Många identifierar sig som transsexuella, andra har andra (trans)identiteter eller (trans)erfarenheter, men alla har erfarenheten att ha upplevt hur staten framtvingade en sterilisering i utbyte mot rättigheten att få den personliga könsidentiteten juridiskt erkänd. Det är 165 berättelser om kränkningar, om att aldrig ha tillfrågats om sina familjeplaner, om att avkrävas uttalanden om att vilja förbli barnlös – allt på grund av önskemålet att vilja byta juridiskt kön. Det är 165 berättelser om bland annat sorg och saknad, om ingrepp som inte var önskade, och ibland om känslan av att inte vara värd någonting i statens ögon.165 av de ungefär 800 människor som ändrat juridiskt kön i Sverige är mycket tydliga med att de anser sig just tvångssteriliserade.

 

Dessa människors känslor och åsikter underkänner Föreningen Benjamin. De underkänner också åsikterna från alla transpersoner, däribland många transsexuella, som är politiskt aktiva i frågan i våra organisationer och i andra sammanhang. Det är djupt beklagligt.

 

Immanuel Brändemo, vice ordförande KIM

Ulrika Westerlund, ordförande RFSL

Alfie Martins, ordförande Transföreningen FPES

Emelie Mire Åsell, ordförande RFSL Ungdom

Lukas Romson, fd ordf. KIM

 

Senast uppdaterad 2013-04-14 00:49
 
Lättare byta namn!
Skrivet av Emilie   
2012-08-05 16:40

KIM har tillsammans med RFSL, RFSL Ungdom, FPEs och juristen Kerstin Burman från DU uppvaktat PRV för att säkerställa att de gör samma bedömningar gällande s.k. "könskonträra" namnbyten som Skatteverket gör. Läs mer på RFSLs hemsida:

Pressmeddelande 14 jun 2012

 
Frågor och svar till Socialstyrelsen
Skrivet av Emilie   
2012-06-10 12:41

 

Det har i debatten om könstillhörighetslagen framförts att transsexuella som inte steriliseras skulle kunna "hamna i kläm" rent rättsligt. KIM har därför frågat Socialstyrelsen om detta, både utifrån debatten men också för att det redan idag lever fertila män med livmoder och fertila kvinnor med testiklar i Sverige. Här är frågorna och svaren.

Frågor ställda till Socialstyrelsen 3dje juni 2012. Svar av Linda Almqvist, ansv. jurist.

 

KIM: Om en juridisk man boende i Sverige blir gravid och söker vård för att få abort, skulle han ha rätt till detta på samma villkor som en gravid kvinna, med dagens lagstiftning? Eller skulle han vägras abort?

Socialstyrelsen: Avseende din fråga om avbrytande av havandeskap och abort så får man sätta i sammanhanget att abortlagen trädde i kraft 1974. Vid denna tidpunkt hade nog inte lagstiftaren åtanke att en ny juridisk man biologisk sett kan ha kvar de biologiskt kvinnliga reproduktiva förmågorna. Således torde abortlagen tolkas såsom att det är det oönskade havandeskapet som ska vara i fokus - inte att det står kvinna. Givetvis ska gällande regelverk i övrigt följas.

 

KIM: Om en transsexuell patient, folkbokförd i Sverige, söker hjälp i Sverige för att få frysa ned könsceller hos privat vårdgivare, finns det något regelverk idag som hindrar detta, om det bekostas privat?
Om samma patient har remiss från läkare som intygar att patienten riskerar att bli steril av sin behandling, finns det något regelverk som hindrar att hjälpen ges inom ramen för den allmänna sjukvårdsförsäkringen?
Spelar det i något av fallen roll om patientens juridiska könstillhörighet överensstämmer med det kroppsliga könet, dvs spelar det roll hur långt i processen med behandling och byte av juridiskt kön patienten kommit?
Om lagen idag förbjuder vårdpersonal att erbjuda nedfrysning av könsceller, krävs det någon annan lagändring än att steriliseringskravet i könstillhörighetslagen avskaffas, för att vården ska kunna erbjudas?

 

Socialstyrelsen: Mig veterligen finns det inga hinder att frysa ner könsceller, för transsexuella har det snarare varit ett problem om det finns nedfrysta könsceller då individen vid en rättslig prövning för fastställelse av juridiskt kön inte har ansetts vara steril.

Om landstinget erbjuder andra patientgrupper att frysa ner könsceller inför medicinska behandlingar som kan medföra att personen blir steril - bör denna behandling också kunna erbjudas en transsexuell person. Som jag skrev i stycket ovan har det snarare varit en fråga vid fastställelseprocessen om det har funnits nedfrysta könsceller eller inte. Jag kan inte se att hur långt en person har kommit i sin process har en avgörande faktor för om personen ska kunna frysa ner sina könsceller - såvida det inte finns medicinsk indikation att det inte är görlig - tex en person har redan tagit bort sina gonader - det finns inga könsceller att frysa ner etc.

 

KIM: Om ett par folkbokförda i Sverige söker hjälp med IVF eller motsvarande fertilitetsvård, får ett par där en/båda personerna har en transsexuell tillhörighet ges lika vård som skulle getts till ett motsvarande par där ingen är transsexuell, med dagens lagstiftning?
Om inte, ändrar sig detta om steriliseringskravet avskaffas, eller krävs det ytterligare lagändringar?

Socialstyrelsen: Vid insemination med donerade spermier ska läkaren enligt lagen om genetisk integritet 6 kap. pröva om det med hänsyn till malarnas medicinska, psykologiska och sociala förhållanden är lämpligt att en insemination äger rum. Inseminationen får utföras endast om det kan antas att det blivande barnet kommer att växa upp under goda förhållanden. Vägras insemination kan Socialstyrelsen pröva frågan.

Det kan också förekomma att ett samkönat kvinnligt par har egna nedfrysta spermier - då är det inte fråga om en donation i lagens mening såsom den tidigare tolkats. Jag finner inga skäl som gör att transsexuella personer kan särbehandlas i denna fråga jämfört med ett cis heterosexuellt par som har egna nedfrysta spermier.

 

Slutord från Socialstyrelsen
En del av era frågor blir svåra att svara ja eller nej på då en del av dem kommer att behöva prövas rättsligt för att få fram en praxis.

 

Senast uppdaterad 2012-06-10 13:21
 
KIM twittrar från transkonferensen i Linköping!
Skrivet av Emilie   
2012-05-09 14:55

På transkonferensen i Linköping, "Trans Rights as Human Rights", twittrar föreningen KIM under hashtagen #transrights tillsammans med några fler. Följ oss! Ni hittar oss på

twitter.com/foreningenKIM

 
KIM har fått svar på det öppna brevet till statsministern!
Skrivet av Emilie   
2012-04-13 17:54

För ett tag sen, den 25 januari, publicerade KIM ett öppet brev till statsminister Fredrik Reinfeldt gällande tvångssteriliseringarna av transpersoner i Sverige. Idag, den 13 april, inkom ett svar till vår mailbox. Svaret lyder:

Hej Immanuel,

Tack för för ditt brev till statsminister Fredrik Reinfeldt. Jag har i uppdrag att svara men brevet finns tillgängligt för statsministern. Ursäkta det sena svaret.

I en lagrådsremiss gjorde regeringen i mars bedömningen att man inom kort bör avskaffa det nuvarande kravet på att den som ansöker om ändrad könstillhörighet ska ha genomgått sterilisering eller av annan orsak sakna fortplantningsförmåga.

En utredare kommer att titta på vilka konsekvenser det får för gällande rätt. Det rör till exempel frågor om hur föräldraskapet ska se ut i de nya situationer som kan uppstå och som inte är reglerade idag. Andra frågor är förmåner och skyldigheter i samband med föräldraskap och som är bundna till ett visst kön. Dessa frågor kommer regeringen att återkomma till.

Tack för att du skrev till oss i den här viktiga frågan.

Med vänliga hälsningar,

Åsa Mogerud
Brevenheten
Statsministerns kansli

 
Läkare mot tvångssteriliseringar av transpersoner
Skrivet av Emilie   
2012-04-04 15:25

Två läkare som utmärkt sig inom den könskorrigerande vården - psykiater Cecilia Dhejne och plastikkirurg Gunnar Kratz - uppmärksammas i dagarna för att ta ställning mot tvångssteriliseringarna som samhället riktar mot vår grupp. Cecilia Dhejne genom att tilldels RFSU's eldsjälspokal för sitt arbete med att förbättra situationen för transpersoner inom vården, och Gunnar Kratz genom en debattartikel där han vänder sig starkt mot sin f.d. kollega Marc Bygdemans hållning i frågan.

Cecilia Dhejne tilldelas RFSUs eldsjälspokal för sitt arbete med transpersoners rättigheter inom vården

Gunnar Kratz om att transsexuella bör ha samma rättigheter som alla andra i samhället.

Senast uppdaterad 2012-04-04 15:28
 
Delta i FRA Europeisk HBT-enkät!
Skrivet av Mia M   
2012-04-04 00:03

Delta i FRA Europeisk HBT-enkät!

Länk till FRA Europeisk HBT-enkät

Senast uppdaterad 2012-04-04 00:16
 
KD svänger i steriliseringsfrågan!!!
Skrivet av Emilie   
2012-02-18 16:07

KD har ändrat sig om tvångssteriliseringen - och vi verkar snart ha ett Sverige där även transföräldrar av olika slag ses som lika självklara som andra föräldrar! Hipp hurra! KIM kan nu lägga ner en betydande del av sin politiska lobbying, och koncentrera sig mer på att vara en social stödgrupp - något vi äntligen kommit igång med på regelbunden basis det senaste halvåret. Självklart behöver vi fortfarande jobba mot diskriminering och för en bättre vård, men en STOR börda har lossat idag!

Här är DN-artikeln i vilken Göran Hägglund uttryckligen berättar om hur de ändrat sig ifrågan!!

Detta är historiskt!

 
Tal på manifestationen 18/1 2012
Skrivet av Lukas   
2012-01-20 15:26

Godmorgon på er. Så står vi då här, efter många års slit. Politikerna verkar äntligen börja begripa att tvångssteriliseringar av transsexuella är ett brott mot de mänskliga rättigheterna.

Men det tar fortfarande tid, man vill utreda mer. För att vinna tid åt Kd, för att hålla sams i regeringen. Det är inte okey. Varje månad som Sverige fortsätter tvångssterilisera kommer fler människor för evigt fråntas möjligheten att skaffa barn. Som stolt förälder till en nu vuxen son tycker jag det är fruktansvärt. Det är också så att flera transsexuella som vet att de nog vill ha barn i framtiden, när de avslutat studier eller skaffat lägenhet, de väntar med att byta juridiskt kön. De tvingas leva med ID-kort som konstant ger dem bekymmer, riskerar att outa deras medicinska historia eller till och med innebär en risk för hot och våld. Att dra ut på beslutet över ännu en utredning innebär ett enormt lidande för väldigt många, det får inte ske!

Frågan är utredd både fram och baklänges under flera år. Det finns varken juridiska eller medicinska skäl att kräva att människor som vill byta juridisk kön måste vara sterila. Transpersoner som får barn är inget samhällshot. Det enda som kommer hända om kravet avskaffas är att det kommer bli lite fler lyckliga föräldrar och nyfödda barn.

Tvångssteriliseringarna bryter mot de mänskliga rättigheterna. Land efter land tar bort steriliseringskraven, och lämnar Sverige i en moralisk medeltid. Historiens dom över de politiker som nu fortsätter och begär ännu fler hittepå-skäl, ännu fler utredningar för att avskaffa något som var avskyvärt redan när det infördes, den domen kommer bli hård. Därför att transpersoner, och våra barn, vi kommer finnas där även då. Och berätta att ni satte ett lugnt och bekvämt regeringssamarbete framför våra mänskliga rättigheter. Tvångssteriliseringarna är en skam för Sverige, de ska avskaffas inte utredas!

Skrivet och framfört av
Lukas Romson, medlem i KIM

 
Stockholms Läns Landsting kovänder i frågan om att spara könsceller?
Skrivet av Emilie   
2012-01-14 22:09

Följande mail kom till KIMs e-post (vissa namn anonymiserade):

 

"Hej,

 

Jag fick ett brev från fertilitetsenheten, karolinska Huddinge, där de säger:

 

"Hej XXX,

 

Enligt nytt beslut från Stockholms läns landsting kan nu könsceller inför könsbyte bevaras då det klassificeras som fertilitetsbevarande åtgärd.

 

med vänlig hälsning,

 

Per-olof Karlström, områdeschef, överläkare"

 

 

När jag försökte få spara ägg tidigare i höstas, mailade de och sa i princip att du är transsexuell så du ska vara steril, så jag skrev ett  argt brev till svar. Ni eller någon annan måste ha varit på dem också, för nu har de gjort en kovändning.

 

Anyway, jag är inte särskilt aktiv i forum osv nu, så jag ber er få ut infon till så många intresserade trans som möjligt.

 

Mvh,

 

XXX XX"

 

Tilläggas till detta bör dock att lagen inte på något sätt är förändrad, och det är inte heller säkert att den enskilda utredaren skulle ställa sig positiv till att en patient valt att spara sina könsceller. För den som vågar ta chansen kan det dock vara skönt att slippa åka till Danmark för att spara könsceller...!

Senast uppdaterad 2012-01-14 22:10
 
Transgender Day of Remembrance!
Skrivet av Emilie   
2011-11-18 00:58

Nu på söndag är det 20 november, dvs Transgender Day of Remembrance som är en internationell dag för att uppmärksamma att transpersoner över hela världen blir mördade för sin könsidentitet. Det är en sorgens dag, då man ofta tänder ljus för de som inte längre finns bland oss - enbart pga vilka de är.

Vi i KIM (Kön, Identitet, Mångfald) är med och arrangerar evenemang med anledning av detta, nu på söndag. Tillsammans med RFSL, ANSO, RFSL Ungdom, SFQ, FPEs, m fl, anordnas två arrangemang - ett under dagtid och ett på kvällen.

På dagtid är det då "Trans-temadag" i RFSL-huset. Föreläsningar, bl a om transpersoners sexuella hälsa.

På kvällstid går en Varieté av stapeln på Teater Pero, och den heter "Som i Trans". Läs mer, samt boka din biljett här:

Teater Pero - Varieté "Som i Trans"!

Välkomna!!

Senast uppdaterad 2011-11-18 01:02
 
Repliken till Hanne Kjöller
Skrivet av Emilie   
2011-08-24 14:48

Tillsammans med Diskrimineringsbyrån Uppsala, RFSL och FPE-S skrev KIM en replik till Hanne Kjöllers ledare i DN - en ledare som handlade om "nya medicinska frågor" som Kjöller menar "följer i spåret av skrotad lag". DN valde att bara ta in repliken i papperstidningen DN och inte i nätupplagan, varpå vi väljer att publicera vår replik även här på KIMs hemsida:

Kjöllers ledare: "Av man född".


Vår replik:


 

Hanne Kjöller betonar det medicinska perspektivet på steriliseringskravet och skriver att det är fel och oetiskt att göra frågan till en strid för mänskliga rättigheter.

Mot denna uppfattning står, de som Kjöller kallar aktivister, bland annat Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter Thomas Hammarberg, Socialstyrelsen, sex av åtta riksdagspartier och Statens offentliga utredningar (2000:20) som ifrågasätter steriliseringskravet utifrån mänskliga rättigheter. Vi delar den åsikten och menar att dagens tvångssterilisering är ett brott mot Europakonventionen som är lag i Sverige.

En mänsklig rättighet kan begränsas om skälen är sakliga och ändamålsenliga. För att medicinska argument ska räknas dit krävs att de är vetenskapligt underbyggda. Socialstyrelsen (tillsynsmyndighet över hälso- och sjukvården) har funnit att det saknas vetenskaplig evidens för den cancerrisk Kjöller diskuterar. Självklart ska människor som genomgår en könskorrigering erbjudas vård av samma kvalité och enligt samma principer som övrig hälso- och sjukvård. Men även med samma krav på medicinsk evidens och frivillighet.


Kerstin Burman, diskrimineringsbyrån Uppsala

Ulrika Westerlund, förbundsordförande RFSL

Emilie, ordförande KIM

Tinahåkan Jönsson, FPE-S

 

Senast uppdaterad 2011-08-25 01:33
 
Vänsterpartiet bäst i transfrågor – men kristdemokraterna vill fortsätta tvångssterilisera!
Skrivet av Mia M   
2010-07-27 02:56

 

 

 

KIM har under våren skickat en enkät till samtliga riksdagspartier. Idag under Stockholm Pride presenterade föreningen svaren vid en presskonferens i Pride House.

 

-Det mest glädjande är att alla partier utom Centerpartiet säger tydligt ja till att inkludera transpersoner i hetslagstiftningen och hatbrottslagstiftningen. säger Lukas Romson, ordförande i KIM. Samtidigt är det en smula oroande att det trots denna enighet tyvärr inte gjorts så mycket, säger Lukas Romson. Det har inte ens lagts några förslag från regeringen om att inkludera transpersoner i hets- och hatbrottslagstiftningen, påpekar han.

 

På andra områden är partierna inte lika överens. I frågor som tvångssterilisering, om minderåriga ska få byta juridiskt kön och om transsexuella ska ges rätt att erhålla nya intyg i nya personuppgifter skiljer det sig mycket mellan både partier och blocken.

- Det mest skrämmande är att Kristdemokraterna inte vill ta bort steriliseringskravet för transsexuella. Regeln om tvångssterilisering andas rashygien och trettiotal, vi borde avskaffat den för länge sedan, säger Lukas Romson. De är också uttalat negativa till ett antal andra viktiga reformer, fortsätter han

-Miljöpartiet och Vänsterpartiet säger tydligt ja till att minderåriga ska få byta juridiskt kön och genomgå könskorrigerande operationer, det är uppmuntrande, fortsätter han

-Men både Kristdemokraterna och Socialdemokraterna säger nej, och övriga parter har inte tagit ställning. Samtidigt mår många unga transpersoner mycket dåligt, fortsätter han

-De behöver kunna leva som alla andra ungdomar och legitimera sig utan frågor. Och i de allvarliga fallen är det viktigt att vi kan operera i Sverige, alla ungdomar har inte rika och förstående föräldrar som kan köpa vård utomlands, säger Lukas Romson.

 

Av enkätsvaren framgår att det finns en tydlig klyfta hos allianspartierna, där Folkpartiet placerar sig bland de mer transvänliga, Centerpartiet i mitten medan Moderaterna och Kristdemokraterna är mycket mindre villiga att genomföra transvänliga reformer. Hos de Rödgröna finns också skillnader. Socialdemokraterna halkar efter de mest transvänliga partierna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet och men skillnaden är inte lika stor som i Alliansen. De partier som oftast avstått från att ge ett tydligt svar om man är för eller emot en viss reform är Moderaterna, tätt följda av Centerpartiet. Sett till blocken är de Rödgröna tydligt mer transvänliga än Alliansen, som dras ned både av Moderaternas ovilja att ta ställning och Kristdemokraternas många uttalade negativa ställningstaganden.

- KIM kommer följa upp undersökningen efter valet och påminna partierna om deras löften. De partier som utlovat reformer förväntar vi oss kommer jobba för detta. Det är hög tid att riksdagen uppmärksammar även våra grupper, avslutar Lukas Romson

 

Sedan Karin Lindell offentliggjort den utredning hon gjort åt Socialstyrelsen har tre partier bytt åsikt i enstaka frågor. Moderaterna har ändrat åsikt om att avskaffa tvångssteriliseringar, från "har inte tagit ställning" till "ja". De har också ändrat åsikt om att avskaffa åldersgränsen, "från "har inte tagit ställning" till "nej". Ändringarna tar ut varandra poängmässigt, därmed ändras inte deras poängställning i sammanräkningen. Centern har bytt åsikt om att avskaffa tvångssteriliseringar, från "har inte tagit ställning" till "ja". Det ger den ytterligare två pluspoäng. Kristdemokraterna har bytt åsikt om att avskaffa tvångssteriliseringar, från "nej" till "har inte tagit ställning". Det ger dem två minuspoäng mindre.

 

Poängsammanräkningen blir därmed:

Vänsterpartiet: 82 poäng

Miljöpartiet: 80 poäng

Folkpartiet: 74 poäng

Socialdemokraterna: 68 poäng

Centern: 52 poäng

Moderaterna: 16 poäng

Kristdemokraterna: Minus 14 poäng

 

Rödgrönas medeltal: 76,67 poäng

Alliansens medeltal: 32 poäng

 

 

 

Senast uppdaterad 2010-09-06 20:13
 
Transpolitisk program
Skrivet av Mia M   
2010-07-27 02:05

KIM kräver:
  • att tvångssteriliseringarna av transsexuella upphör
  • en bra vård på lika villkor för alla transpersoner, oavsett ålder och diagnoskod
  • att transpersoner inkluderas i hets- och hatbrottslagstiftningen
  • ett bättre diskrimineringsskydd för transpersoner
... och mycket mer! Läs vårt transpolitiska program

 

Senast uppdaterad 2010-07-27 02:29
 
Besök oss på Stockholm Pride!
Skrivet av Mia M   
2010-07-27 01:57

Besök oss på Stockholm Pride!

Under Stockholm Pride 2010 finns vi på plats, närmare bestämt som utställare på festivalområdet Pride Park - en fantastisk festivalplats med tre scener, fem serveringar, ett åttiotal andra utställare och tusentals pridebesökare. Kom och häng med oss, i ett tält där det är transnormen som råder och både homo- och heteronorm är portförbjuden!

Vi finns också på plats i Pride House, ett kultur- och seminariecenter inrymt i Kulturhuset vid Sergels torg. Våra programpunkter är:

 

Pride House är öppet 26 - 30 juli, Pride Park är öppet 28-31 juli, Stockholm Pride pågår 26 juli-1 augusti. Missa inte heller den stora paraden 31 juli. Mer information om öppettider, program och biljetter på www.stockholmpride.org

 

 

 

Måndag:

Transpersoner - en stolt historia

Tid: må 26 jul 12:00–12:45

Plats: Pride House (Studio 3)

Transpersoner har alltid funnits, men attityderna, livsvillkoren och termerna har varierat. Könsidentiteter, kroppar och könsuttryck som avvek från könsnormen fastnade inte heller alltid i historieböckerna. Men de existerade, de tillhör vår gemensamma historia. Ta chansen och följ med bakåt i tiden när KIM berättar om transhistoria via ett lättsamt porträttgalleri!

 

 

 

Tisdag

Könsöverskridare

- enligt vem?

Arrangör: KIM

 

Tid: ti 27 jul 13:00–13:45

Plats: Pride House (Ekoteket)

Sedan januari 2009 har även transpersoner ett diskrimineringsskydd, men fungerar det? Och vad kan vi göra för att motverka diskriminering av transpersoner i arbetsliv, utbildning och det civila samhället? Transföreningen KIM reder ut transbegreppen och visar hur diskrimineringen av transpersoner och ett bra transinklusivt jämlikhetsarbete kan se ut.Interpellation – Trans & arbetsmarknad

Arrangör: Feministiskt initiativ


Tid: ti 27 jul 14:00–15:30

Plats: Pride House (Hörsalen)

Denna interpellation är en uppföljning av en aktion under 2009 mot flera rekryteringssajter, däribland Arbetsförmedlingen, som hade obligatoriska könsrutor vid registrering som arbetssökande. Löften gavs om att fixa detta under 2009. Snart är vi igenom halva 2010 och vi vill att något ska hända! Interpellationen kommer att bestå av två talarstolar, en panel, en ordförande och en publik. Medverkar gör bl.a. Lukas Romson, Felix König, Andy Candy och Christian Möllerop

 

 

Det tredje juridiska könet

Arrangör: RFSL Ungdom

Tid: ti 27 jul 16:00–17:30

Plats: Pride House (Sergel 3)

Med juridiskt kön menas den könstillhörighet som finns registrerad i folkbokföringen. I dagens Sverige finns två juridiska kön tillgängliga: Man och Kvinna. Samtidigt förs diskussioner på flera plan om behovet av att införa ett tredje juridiskt kön. Panelen diskuterar behov, praktiska frågor och om det ens är önskvärt att ha juridiska kön men också statens roll i relation till juridiska kön.

Medverkande: Representant från RFSL Ungdoms styrelse, Josefin Brink (v), Jenny Ottosson (INIS), Lukas Romson (KIM) och Ulrika Dahl, Moderator: EddieOnsdag

Bättre vård för trans- och intersexuella! - Socialstyrelsen presenterar utredning

Arrangör: KIM och RFSL

 

Tid: on 28 jul 15:00–15:45

Plats: Pride House (Bandler)

 

Med anledning av kritiken från patienthåll tillsatte Socialstyrelsen hösten 2009 en utredning om vård och samhällsstöd för transsexuella och intersexuella. Kom och hör Karin Lindell, jurist och ansvarig utredare, berätta om vad utredningen kom fram till och vilka förslag på förändringar hon vill se .Torsdag

Är det vår tur nu?

- Transpolitisk debatt

Arrangör: KIM och Stockholm Pride

Tid: to 29 jul 12:00–13:3

Plats: Pride House (Lagret),

Nu när äktenskapsfrågan är avklarad och många cispersoner i hbt-samhället kanske känner att det mesta är vunnet laddar transrörelsen för att äntligen få upp sina frågor på bordet. Men vad vill egentligen partierna som vill ha din röst i valet i transfrågor? Transföreningen KIM har bjudit in dem att lägga ut texter och svara på moderatorns och publikens frågor

I panelen:

Börje Vestlund (s) riksdagsledamot

Ulf Holm (mp), riksdagsledamot

Gunvor Åkerblom, (m)

Michael Anefur (kd), riksdagsledamot

LiseLotte Olsson (v), riksdagledamot

Jonas Göthner, (f!), riksdagskandidat

Fredrik Federley (c), riksdagsledamot

Barbro Westerholm (fp), riksdagsledamot

Moderator: Edna Eriksson

 

 

Fredag

Debatt om socialstyrelsens rapport

Arrangör: KIM och RFSL

Tid: fr 30 jul 13:00–13:45

Plats: Pride House (Studio 3), Kulturhuset & Stockholms stadsteater, Sergels torg 3, T-Centralen

Panelsamtal om Socialstyrelsens utredning om vård och stöd till trans- och intersexuella. Socialstyrelsens utredning är klar, vad tycker alla inblandade? Fick alla som de ville, hur känner patienterna och läkarna?  RFSL och  KIM har bjudit in Lars-Erik Holm, Socialstyrelsens generaldirektör, läkare och patientföreträdare att lägga ut texten och svara på moderatorns och publikens frågor!

 

Senast uppdaterad 2010-07-27 02:09
 
Socialstyrelsen släpper rapport - Transsexuella och övriga personer med könsidentitetsstörningar
Skrivet av Mia M   
2010-07-11 17:07

Socialstyrelsen skriver: "Vården som erbjuds transsexuella är ojämlik och beror på var i landet man bor. För att få en ny fastställelse av könstillhörighet krävs bland annat att patienten är steriliserad och ogift. Reglerna bygger på gammal lagstiftning".

I korthet säger rapporten att man vill:

slopa alla krav på sterilisering eller annan kirurgi och förbudet mot att spara könsceller (spermier/ägg) för juridiskt könsbyte,

utreda åldersgränsen ytterligare

göra en separat utredning gällande indersexuella

att vården ska finnas på några få speciella utredningsteam

att vård även ska ges till andra transpersoner än transsexuella

Läs hela rapporten här: Transsexuella och övriga personer med könsidentitetsstörningar - Rättsliga villkor för fastställelse av könstillhörighet samt vård stöd

(Se hela listan i sammanfattningen på länkad sida)

 

SVD skriver Könsbytare måste steriliseras

Senast uppdaterad 2010-07-11 19:31
 
Ge transsexuella ungdomar rätt till sin identitet, Göran Hägglund!
Skrivet av Mia M   
2009-07-30 19:57
 Ursprungligen publicerad i Göteborgs-posten
Senast uppdaterad 2009-07-31 12:17
Läs mer...
 
Stockholms läns landsting beviljar penisproteser
Skrivet av Immanuel Brändemo   
2008-06-02 22:08
Det är nu offentligt att Stockholms läns landsting har fattat ett principbeslut att - som första landsting - godkänna penisproteser som hjälpmedel. Det ska alltså bli möjligt att be sin läkare (plastikkirurg) att skriva remiss för att få en protes utprövad, från och med första januari 2009.
Läs mer...
 
KIM deltar på HBT-GBG
Skrivet av Mia M   
2008-05-27 17:25

HBT-GBG-logga
Senast uppdaterad 2008-06-02 17:30
Läs mer...
 
Reportage från försenad Transgender day of remembrance-manifestation
Skrivet av Mia M   
2007-11-29 23:38
Här kommer ett litet bildreportage från den ett par dagar försenade Transgender day of remembrance-manifestation som bl.a. gaystudenterna arrangerade, fredagen den 23:e november 2007.

Senast uppdaterad 2008-02-08 04:55
Läs mer...
 
Remissyttrande rörande förslag till Lag om fastställelse av könstillhörighet i vissa fall (2007:16)
Skrivet av Immanuel   
2007-11-10 12:50
KIM har delgivit utredarna av lagförslag SOU 2007:16 våra synpunkter på deras arbete i ett remissyttrande. Sammanfattningsvis kan vi säga att vi är långtifrån nöjda med förslaget, då det medför drastiska konsekvenser för de berörda, vilket motiveras med tendentiösa argument och dåligt underbyggd information.

Detta lagförslag vill vi inte se styra över vår rätt till vård, då det är ett steg bakåt i samhällsutvecklingen.

Lagförslaget i sin helhet går att läsa som PDF här.
Senast uppdaterad 2007-12-22 03:22
Läs mer...
 
Penisproteser får bidrag från Hjälpmedelsinstitutet
Skrivet av Immanuel   
2007-11-06 20:03
Under våren, sommaren och hösten 2007 har KIM drivit ett projekt för att ta fram penisproteser för FtM och andra behövande. Nu har vi även tryggat finansieringen då Hjälpmedelsinstitutet har beviljat ett utvecklingsbidrag på 70 000 kronor.
Läs mer...
 
Mingel med TS-läkare och danska transaktivister: Kläm på kuken på Regnbågsfestivalen i Malmö
Skrivet av Immanuel   
2007-10-30 13:51
Efter succén på Stockholm Pride blev KIM tillfrågade om vi ville hålla vårt protesseminarium igen på Regnbågsfestivalen i Malmö i oktober. Självklart tackade vi ja eftersom vi ansåg det vara viktigt att få ta del av så många åsikter som möjligt. Fredagen den 27 bokades in, och Immanuel och Anna skulle representera KIM och hålla i det hela tillsammans med Mikael från Anaplastik. Tyvärr fick Anna ställa in sin medverkan av personliga skäl med bara några dagars förvarning, och Clara fyllde hennes plats. Även om Annas kunskaper på området är svåra att överträffa blev seminariet lyckat och de som kom fram efteråt tackade för ett väl genomfört och viktigt seminarium, och vi passade på att knyta kontakter med såväl ts-läkare som danska transaktivister.
Senast uppdaterad 2007-11-10 12:55
Läs mer...
 
Succén fortsätter! Kläm på kuken kommer till Regnbågsfestivalen i Malmö
Skrivet av Immanuel   
2007-10-17 18:49
Missade du vårt succéseminarium under Stockholm Pride? Kommer du att vara i malmötrakten den 26 oktober? Hav förtröstan!
Senast uppdaterad 2007-10-29 00:05
Läs mer...
 
Kläm på kuken blev succé! Protesseminarium under Stockholm Pride 2007
Skrivet av trollhare   
2007-08-08 21:16
Under Stockholm Pride 2007 ordnade KIM ett seminarium om penisproteser för FtM. Tanken var att ta reda på de berördas önskemål för att kunna tillverka proteser, samt att informera om situationen när det gäller att få dessa erkända som hjälpmedel.
Senast uppdaterad 2007-08-13 17:58
Läs mer...
 
Videoklipp från presskonferens: Trained In the Ways of Men
Skrivet av E-E-G   
2007-07-10 23:38
KIM visar filmen Trained In the Ways of Men av Shelly Prevost under Stockholm Pride 2007. Nedan finns en länk till ett videoklipp från presskonferensen i mars i år när filmen hade premiär i USA.

http://vpod.tv/vpodfest21_cinequest/156250

 
KIM på Stockholm Pride
Skrivet av E-E-G   
2007-06-20 17:27
KIM kommer att medverka under Stockholm Pride 2007 med tre programpunkter.
Senast uppdaterad 2007-06-20 17:45
Läs mer...