InloggningFöreningen
KIMs styrelse 2014!!
Skrivet av Emilie   
2014-04-11 14:38

KIM-styrelse 2014

Ordförande: Josephine Krieg
Kassör: Petra Inna
Ledamöter: Immanuel, Emilie, Christer, Maria I, Gard
Suppleanter: Kai, Andrea

Vem som blir sekreterare och om vi ska dela på ordförandeskapet får styrelsen bestämma sinsemellan.

Dessutom valdes revisorer:
Bent, Kian

Och valberedning:
Kian som sammankallande, tar hjälp av vilka hen finner lämpligt, med Jane som förslag.

 
Årsmöte 2014
Skrivet av Emilie   
2014-02-07 16:19

Årsmötet i år blir den 15 mars! Kolla medlemsmailen för mer information!

 
Vad händer just nu i KIM?
Skrivet av Emilie   
2013-10-20 14:58

Hej vänner!


Vad händer just nu i KIM?

Jag och Rikkert Hasselrot var för några veckor sedan till Huddinge Sjukhus för att föreläsa om transsexualism ur ett patientperspektiv för KS läkarstudenter. Könsutredningsenheten ENID tog initiativ till detta, och första timmen föreläste en av deras läkare. Jag och Rikkert presenterade väldigt olika perspektiv då vi upplevt vården på helt olika sätt och dessutom velat få ut helt olika saker av den. Läkarstudenterna fick ett väldigt brett perspektiv med andra ord, vilket vi tycker är bra - eftersom det kan vara på så många sätt! Att jag och Rikkert haft så olika uppfattningar om könsidentitet, varför vi vill genomgå processen, hur mycket vi vill genomgå, om vården bemött oss bra eller dåligt, vad kön egentligen känns som för oss personligen - och ändå är goda vänner och dessutom sitter i samma förening - visar precis på vad föreningen KIM står för! Kön, Identitet, Mångfald!

Vidare ska snart jag, Christer Romson Lande och Lukas Romson till KS för att diskutera personnummerhantering i deras journaler. Det är inte ENID som kallat oss denna gång, utan någon annan avdelning på KS. Ska bli mycket spännande. Kom gärna med input på vad vi kan bära med oss inför mötet!

De sociala träffarna har inte gått så bra i höst. Arbetsgruppen från förra terminen "krackelerade" då flera fick förhinder just de tider vi har mötena, och andra inte svarat på mail. Vi behöver få igång en fungerande arbetsgrupp, med frivilliga personer som VILL hålla i träffarna, välkomna, göra event på FB innan, låsa efter kvällen, osv - och som kan turas om att göra detta så att ingen behöver ha det ansvaret varannan vecka vilket många tycker känns mycket. Det går även bra om medlemmar vill hålla i träffarna. Det finns egentligen inga regler för hur träffarna ska hållas, mer än att det är bra om alla som vill prata får ta plats; att ordet fördelas rättvist, och att det är okej att tycka olika (för det gör vi!!). Normalt inleder vi med namn&pronomen-runda samt om det är något särskilt var och en vill prata om just denna kväll.

Tills vi samlat ihop en arbetsgrupp för detta med en 4-6 personer som kan turas om att löpande hålla i de här träffarna enligt ett rullande schema så ligger träffarna på is.

Men det finns ingen orsak att oroa sig för det! Det finns inga planer på att lägga ned KIM, även om det kommit till vår vetskap att det går sådana rykten. Däremot behöver vi strukturera upp vår verksamhet så att den blir mindre godtycklig, och arbetsgrupper har varit ett sådant förslag, som dock runnit ut i sanden. Vi behöver alla hjälpas åt för att få detta att fungera!

KIM-foldrarna på ENID är slut - och den som har möjlighet att skriva ut de senaste versionerna får jättegärna göra det, och åka dit med dem!

Till nästa årsmöte har jag, Emilie, planer på att avgå som ordförande. Jag har suttit här sedan 2011 - i början hade jag jättemycket energi och hade lätt för att engagera människor till att göra saker - men på sistone har jag känt mig lite "trött" och att alldeles för mycket ansvar vilar på bara mig. Jag har gjort vad jag kan med den "happy-go-lucky"-attityd jag försökt engagera människor med (vilket fungerade bra i början), och nu är det dags för någon mer strukturerad person att ta över - någon med nya idéer. Valberedningen består bl a av Kian Sigge, så hör av dig till hen om du är intresserad!

Själv fortsätter jag gärna jobba i KIM efter årsmötet, framförallt fortsätta det goda samarbete med ENID som jag inledit och upprätthållt under de här åren (som t ex föreläsa för KS läkarstudenter, etc).
Christer Romson Lande kommer snart att kalla till styrelsemöte!

Pepp-pepp!

Emilie, ordf KIM

 

Senast uppdaterad 2013-10-22 00:13
 
Uppehåll med sociala träffar!
Skrivet av Emilie   
2013-10-09 12:34

KIMs sociala träffar har uppehåll just nu pga brist på personer som kan leda träffarna. Vi hoppas på att få en fungerande arbetsgrupp för detta i sinom tid.

 
KIM-träffar tisdagar ojämna veckor fr.o.m 27 aug!
Skrivet av Emilie   
2013-08-21 12:29

Nu har vi fått våra tider hos Demokratipiloterna på Dynamo (f.d. Fenix)! Tisdagar ojämna veckor med start nu på tisdag den 27 augusti
- och tiderna är 19-21!
Kom dit och häng med trevliga KIMmare! Adressen är Södermannagatan 38, Stockholm.
Vi som varit i arbetsgruppen "Sociala träffar" måste göra schema - vi turas ju om att välkomna medlemmar och nyfikna till våra träffar.

Jag skulle också önska en rivstart med arbetsgrupperna nu till hösten. Vi behöver komma igång och arbeta! Nu ska vi ju exempelvis få bort 18-årsgränsen!

 
KIM tar avstånd från SD's medverkan i Söderhamn Pride!
Skrivet av KIM   
2013-06-17 15:17

KIM (Kön Identitet Mångfald) tar avstånd från Sverigedemokraternas medverkan i Söderhamn Pride! Vi kommer inte delta i något Pride-evenemang där SD är välkomna.

 

I Söderhamns Pride-parad gick det rasistiska och HBTQ-fientliga partiet "Sverigedemokraterna" längst bak i tåget. Vi i föreningen KIM (Kön Identitet Mångfald) finner deras politik fullständigt oförenlig med grundläggande HBTQ-värderingar och mänskliga rättigheter. Vi tar bestämt avstånd från deras medverkan och Söderhamn Prides försvar av sitt eget agerande. Vi kommer inte delta i något sammanhang där SD är välkomna.

Senast uppdaterad 2013-06-17 15:22
 
KIMs styrelse 2013 + övriga poster!
Skrivet av Emilie   
2013-03-24 22:21

Ordförande, vice ordförande, andre vice ordförande:

Emilie S, Immanuel B, Christer R L

(Christer är även sekreterare)


Kassör och medlemsansvarig:

Petra I

 

Övriga ledamöter:

Maria I, Aleksa L, Puck T

 

Suppleanter:

Gard, Linn B, Andrea, Leo CdV

 

Revisor, vice revisor:

Bent, Kian S

 

Valberedningen:

Kian S (sammankallande), Jane J

 

 

Senast uppdaterad 2013-03-24 22:37
 
Vill du ingå i arbetsutskott?
Skrivet av Emilie   
2013-02-08 20:17

Hej, KIMs!

Jag har länge funderat på om KIM numera är en så pass fungerande förening med så pass mycket engagerade människor att vi skulle kunna ha olika ansvarsposter, litegrann som "arbetsutskott". Vi har ju delat in de sociala träffarna mellan 6 ansvariga personer som turas om att hålla i träffar och göra reklam för dem. Det skulle vara skönt om vi kunde göra så överlag med det rullande arbetet i KIM, så att inte allt behöver gå via mig som ordförande.

 

Förslag på ansvarsområden:

* Politisk lobbying/politikeruppvaktning
* Remiss-skrivare, kan ev. ingå i förra ansvarsposten
* Pride-seminarie-personer
* Artikelskrivande och journalistkontakt
* Tvärorganisations-kontakt (maila med och sitta på möten med RFSL, FPEs, mfl)
* Mail-ansvarig gällande förfrågningar (om uppsatser, personer har som har problem, personer som vill medverka i TV, etc)
* Hemside-ansvarig: lägga upp nyheter om föreningen, transnytt, länkar till artiklar vi skrivit, etc
* ...och de sociala träffarna har vi ju redan ett fungerande arbetsutskott för: 6 personer som turas om att ansvara för att träffarna blir av.

 

Har jag glömt någonting, eller finns det förslag på saker KIM inte göra i dagsläget men skulle kunna börja göra?

 

I alla fall, jag vill att ni som är intresserade av att sitta i ett specifikt "utskott" hör av er hit inför årsmötet. Det går givetvis bra att komma direkt dit och anmäla intresse av att vara med i något utskott, men det är också skönt för oss att redan nu få en överblick över vad det finns för eventuellt engagemang där ute. :)

 

Emilie

 

Senast uppdaterad 2013-02-08 20:22
 
Kallelse till årsmöte 2013!
Skrivet av Emilie   
2013-02-05 21:40

Hej, medlem i KIM!

Härmed är du kallad till KIMs årsmöte 2013 som kommer att ske

den 23 mars (en lördag) kl 14.00 - 18.00,
RFSL Stockholms lokaler på Sveavägen 59 (närmaste t-banestation är "Rådmansgatan"),

närmare bestämt lokalerna
"Charlotte/Pontus W".

 
Pressmeddelande; KIM, Stockholm, 2012-06-09
Skrivet av Immanuel   
2012-06-10 12:47

ImmanuelPressmeddelande 2012-06-09

Regeringen kohandlar om tvångssteriliseringarna!

 

På måndag den elfte juni  beslutar riksdagen om ny könstillhörighetslag.  Regeringsförslaget  innebär  att det dröjer ytterligare ett år innan tvångssteriliseringarna avskaffas,  medan den rödgröna opposition vill avskaffa kravet redan i sommar. Argumenten för fördröjningen är rättstekniska skäl, i socialutskottets betänkande uttryckt som att vissa människor riskerar att hamna i kläm.

 

‒ Regeringens tal om att skydda transsexuella från att komma i kläm är rena undanflykter, säger Immanuel Brändemo, ordförande för transföreningen KIM.

 

Regeringen hävdar att det finns risk att fertila män med livmoder och fertila kvinnor med testiklar ”kommer i kläm” om steriliseringstvånget avskaffas utan ytterligare utredningar. Ett exempel som nämnts är att en gravid man inte har rätt till abort. Med anledning av dessa uttalade farhågor har föreningen KIM ställt ett antal frågor till jurister på Socialstyrelsen och Skatteverket. Frågorna har ställts med utgångspunkt att det redan lever sådana personer i Sverige, eftersom Sverige tar emot EU-medborgare från länder som inte tvångssteriliserar sina transsexuella medborgare. Frågor och de skriftliga svar man fått finns på KIMs hemsida: www.kim.nu

 

‒ Dessa immigranters rättsläge är viktigt att känna till, säger Immanuel. Om regeringen har rätt i att exempelvis fertila män med livmoder inte får erbjudas abort, är detta naturligtvis mycket allvarligt för dessa män. Tack och lov verkar regeringen ha misstagit sig, avslutar han.

 

Svaren föreningen fått ger också en fingervisning om vad som skulle hända om steriliseringskravet, mot regeringens önskan, avskaffades redan i juli i år. Som KIM tolkar svaren innebär ett omedelbart avskaffande inte att några personer skulle drabbas av några så allvarliga rättsliga problem att tvångssteriliseringar är att föredra.

 

‒ Vi är medvetna om att det finns bekymmer kring moderskaps-/faderskapspresumtion; huruvida en nybliven transsexuell förälder ska registreras som mor eller far, medger Immanuel.

 

KIM menar därför att den lagstiftningen behöver utredas snarast, i samverkan med målgruppen. Men samtidigt menar man problemet kan inte anses allvarligare än att tvingas sterilisera sig och för all framtid förlora förmågan att få biologiska barn, eller tvingas leva med ID-handlingar som inte stämmer med ens sociala kön. KIM erfar att transsexuella hellre vill tillåtas skaffa barn, än att tvångssteriliseras för att de inte ska få problem vid registrering av föräldraskap.  Som KIM uppfattar de muntliga svaren från Skatteverket kommer transsexuella bli rättsliga föräldrar ändå, även innan en ändring av föräldrabalken.

 

‒ Regeringen överdriver kraftigt eventuella problem med att andra lagar inte skulle hinna ändras vid ett snabbt avskaffade av tvångssteriliseringarna, säger Immanuel Brändemo. De svar vi fått från juridisk expertis visar att vi har rätt när vi säger att äldre lagar kan tolkas i ljuset av ny lag, menar han. Därmed försvinner en stor del av de problem regeringen påstår skulle drabba transsexuella, och kvarvarande problem är givetvis mindre allvarliga än att tvångssteriliseras, fortsätter han.

 

‒ Regeringens tal om att skydda transsexuella från rättsliga problem är bara ett svepskäl för att dölja att man valt att kompromissa med starkt värdekonservativa krafter i regeringen, menar Immanuel Brändemo. Regeringen kohandlar om transsexuellas mänskliga rättigheter, och orsakar därmed ett förlängt lidande för många människor som lever med felaktiga ID-handlingar. Man riskerar dessutom fullt medvetet att 30-60 fler människor kommer tvångssteriliseras, fortsätter Immanuel.

 

‒ Vi uppmanar borgerliga riksdagsledamöter att rösta med hjärtat på måndag, säger Immanuel. Om tillräckligt många sätter mänskliga rättigheter främst kan tvångssteriliseringarna avskaffas redan i sommar!

Senast uppdaterad 2012-06-10 13:20
 
Debattartikel i DN 2012-04-02
Skrivet av Emilie   
2012-04-03 21:36

I dagens DN publicerar KIM, RFSL och RFSU en gemensam debattartikel om dröjandet av tvångssteriliseringarnas avskaffande:

"Onödigt och okänsligt att dröja med att avskaffa tvångssteriliseringarna"

 
Aktuella stadgar
Skrivet av Emilie   
2012-03-25 13:03

Stadgar för föreningen KIM

§ 1 Förening

Föreningens namn är KIM (K.I.M.) Kön Identitet Mångfald.

 

§ 2 Ändamål

Föreningen är ideell med ändamål att utan vinstsyfte stödja och driva frågor för könsöverskridare exempelvis post-ops, IG, IS, TS, TV, TG och Queer.

 

§ 3 Föreningens organisation

Föreningens högsta beslutande organ är föreningsstämma/kongress. Stämman skall årligen utse en styrelse.

 

§ 4 Säte

Förenings säte är Stockholm, Sverige.

 

§ 5 Medlemskap

a) Medlem skall erlägga medlemsavgift till föreningen.

b) Årsmötet fastställer storleken och styrelsen beslutar om betalningssätt.

c) Medlemsavgiften gäller ett år från betalningstillfället.

d) Enskilda organisationer som bedriver stödjande eller likartad verksamhet får antas som associerande medlemmar.

 

§ 6 Antagande av medlem

Medlem är den som erlagt medlemsavgift till föreningen, godtar föreningens ändamål och vill stödja dess verksamhet och följa dess stadgar. Styrelsen kan utesluta medlem som motverkar föreningens syfte, bryter mot stadgarna eller utgör fara för andra medlemmar. Medlemmen skall beredas tillfälle att yttra sig inför styrelsen innan beslut fattas. En uteslutning kan överklagas av medlemmen själv till ordinarie årsmöte.

 

§ 7 a) Årsmöte

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ.

Ordinarie årsmöte hålls årligen och bör hållas snarast efter årsskiftet, dock senast före mars månads utgång. Motioner till ordinarie årsmöte skall vara styrelsen tillhanda senast tre veckor före årsmötet. Verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse, propositioner, motioner (med styrelsens yttrande) och valberedningens förslag skall finnas tillgängliga senast på årsmötet. Kallelse till ordinarie årsmöte skall vara medlemmarna tillhanda minst fyra veckor före årsmötet. Varje medlem äger närvarorätt, yttranderätt, yrkanderätt och rösträtt på årsmötet. Associerad medlem har inte rösträtt. Beslut avgörs med enkel majoritet om inte annat stadgats. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst utom vid personval då lotten avgör. Röstning via ombud får ske om skriftlig, preciserad och underskriven fullmakt kan uppvisas, inklusive giltig ID-handling för den medlem fullmakten gäller. Ingen medlem får inneha mer än en fullmakt. In blanco-fullmakt godtas ej.

b) Extra årsmöte

Extra årsmöte kan hållas när styrelsen eller föreningens medlemmar så kräver. Om initiativet inte kommer från styrelsen skall styrelsen kalla till extra årsmöte senast sex veckor efter att minst 55% av medlemmarna skriftligt så begärt. En sådan begäran ska innehålla ett förslag på föredragningsslista. Vad gäller utlysande och rösträtt gäller i övrigt samma regler som vid ordinarie årsmöte. Vid extra årsmöte finns inga krav på särskilda punkter som måste behandlas, men underlag för beslutspunkter måste vara medlemmarna tillhanda minst två veckor före årsmötet.

 

§ 8 Ärenden vid årsmöte

Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden behandlas:

§1 Mötets öppnande

§2 Val av Mötesordförande och mötessekreterare

§3 Justering av röstlängden

§4 Val av justerare tillika rösträknare

§5 Mötets behöriga utlysande

§6 Fastställande av dagordning

§7 Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse

§8 Revisionsberättelse

§9 Frågan om styrelsens ansvarsfrihet

§10 Fastställande av medlemsavgift för kommande verksamhetsår

§11 Fastställande av budgetram

§12 Fastställande av verksamhetsplan

§13 Propositioner

§14 Motioner

§15a Val av ordförande

§15b Val av kassör

§15c Val av övriga styrelseledamöter

§15d Val av suppleanter

§15e Val av revisor

§16 Val av valberedning

§17 Övriga frågor (diskussionspunkt, inga beslut)

§18 Mötets avslutande

 

§ 9 styrelsens sammansättning

Styrelsen skall bestå av minst fem personer samt minst tre suppleanter. Styrelsens sammansättning skall vara sådan att den i största möjliga mån representerar de olika kategorier av medlemmar som föreningen har som syfte att verka för. Ordförande samt kassör väljes av årsmötet, resterande väljes internt inom styrelsen.

 

§ 10 Styrelsens uppgifter

Att fastställa de regler och system som erfordras för att uppnå föreningens ändamål samt att tillse att dessa ändamål uppnås och drivs i enlighet med dess stadgar.

 

Att  ansvara för den löpande förvaltningen av föreningens angelägenheter och ekonomi.

 

Att kunna tillsätta arbetsgrupper för att bereda utvalda frågor. Att årligen fastställa budget för verksamheten Årligen upprätta förvaltningsberättelse med räkenskapshandlingar

Att tillsätta revisorerna när kallelse utgår

 

§ 11 Styrelsens sammanträden

Styrelsen bör sammanträda direkt efter det årsmöte på vilken den utsetts. Styrelsen är beslutsför när minst hälften av ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst. Styrelsen kan till styrelsesammanträde adjungera valfria personer då styrelsen finner skäl därtill.

 

§ 12 Räkenskapsår

 

Föreningens räkenskapsår skall vara kalenderår.

 

§ 13 Revision

Föreningen skall ha minst en revisor men kan ha flera. Om endast en revisor väljs skall föreningen ha minst en revisorssuppleant. Om flera revisorer väljs så behöver föreningen inte ha revisorssuppleanter. Revisor eller vid bortfall revisorssuppleant ska utföra årlig granskning av föreningens räkenskaper samt av förvaltningen i övrigt.

 

§ 14 Upphörande av medlemskap

Medlemskap i föreningen skall upphöra 1 i månad efter begäran om utträde inkommit till föreningen. Medlem som med uppsåt skadat föreningen eller enskild medlem kan suspenderas med omedelbar verkan. se § 6.

Slutgiltigt beslut om uteslutning avgörs dock av stämman med kvalificerad majoritet d.v.s.2/3. Endast närvarande medlemmar är röstberättigade! Kan kvalificerad majoritet ej uppnås, skall ytterligare möte utlysas varpå vidare omröstning sker rörande specifikt ärende.

 

§ 15 Stadgeförändring

a) För stadgeändring erfodras att beslutet fattas på ordinarie årsmöte, med två tredjedelars majoritet. För ändring av §§1-3 och §§15-17 krävs tre fjärdedelars majoritet och fullmaktsröster räknas ej. Om ett årsmöte ska behandla stadgeändringar ska detta tydligt anges i kallelsen.

b) För beslut om föreningens upplösning krävs beslut med två tredjedelars majoritet på två på varandra följande årsmöten med minst sex veckors mellanrum.

 

§ 16 Likvidation

Om upplösning av föreningen beslutats skall vad som återstår av tillgångar efter det skulderna betalts, skall återstående medel vid bortskänkas till välgörande ändamål enligt sista stämmobeslut.

 
KIMs styrelse 2012
Skrivet av Emilie   
2012-03-25 13:00

 

På årsmötet 24 mars 2012 omvaldes i stort sett den styrelse som suttit sedan det extra årsmötet i oktober.

 

Ordförandepar:

Emilie (administrativ ordförande/spindel i nätet/uppdragspeppare) [kontakt: emilie [at] KIM [punkt] nu]

Immanuel (vice ordförande/ansiktet utåt/pressombudsperson)

 

Kassör:

Christer R L

 

Ledamöter:

Miku (medlemsansvarig)

Leo C de V (sekreterare)

Maria I

 

Suppleanter:

Andrea

Inger

Linn B

Nina R

 

Dessutom har vi en ytterst kompetent valberedning som består av

Kia S

Amanda B

Niklas L R

- hör av er till dem om ni är intresserade av att kandidera för styrelsen 2013!

 

Våra närmsta planer är ett möte med könsutredningsteamet på Huddinge Sjukhus, samt att närvara på konferensen "Trans Rights as Human Rights" i Linköping i maj. Och mycket mer är på gång...

 

Senast uppdaterad 2012-03-26 19:49
 
KIM skriver öppet brev till statsminister Reinfeldt.
Skrivet av Immanuel   
2012-01-25 17:15

KIM har skrivit ett öppet brev till statsminister Fredrik Reinfeldt, och det går att läsa här.

Texten är som följer:

I KIM har vi under de senaste dagarna med stor oro sett hur de borgerliga partiernas löften om att avskaffa tvångssteriliseringarna urholkats. Det tycks finnas en överenskommelse, om än inte satt på pränt, om att lyfta ut frågan om steriliseringskravet när regeringen lägger en proposition om att ändra könstillhörighetslagen. Och istället återigen utreda frågan, för att tillfredställa Kristdemokraterna.
Vi är chockade över utvecklingen. Du satt under partiledardebatten och lovade att avskaffa tvångssteriliseringarna,Fredrik Reinfeldt! Du lovade inte att tillsätta en utredning i frågan. Det var visserligen Pride och valår, men man säger inte vad som helst bara för att vinna röster och sedan glömmer det! Varje år tvångssteriliseras 40-60 transsexuella i Sverige, enbart för att de behöver också i passet få vara de män och kvinnor de verkligen är. Detta är våra medlemmar, våra vänner, våra partners och våra barn som din regering fråntar rätten att skaffa barn. Nu säger du och din regering att ni nog vill fortsätta med det, och utreda igen, tills Kristdemokraterna och andra konservativa riksdagsledamöter är nöjda.

Vi är mycket oroliga för att du och din regering inte riktigt tänkt över vad en ytterligare utredning skulle få för konsekvenser för oss som berörs. En utredning på två-tre år kan innebära 80 – 180 fler tvångssteriliserade människor. Människor som förhindras skaffa barn, för all framtid. Det betyder också två-tre års ytterligare väntetid för alla de som nu inväntar en lagändring, och därför inte ansöker om att få byta juridiskt kön i dagsläget. De lever som sitt rätta kön, upplevs som sitt rätta kön. Men tvingas ha ID-kort som inte stämmer med hur de lever och uppfattas. De får problem vid exempelvis arbetsintervjuer, myndighetskontakter och resor. Det är också farligt att leva med ett juridiskt kön som inte stämmer med det kön man lever och uppfattas som, hatbrotten är verklighet.
Varje vecka som tvångssteriliseringarna finns kvar i lagen betyder att människor skadas ännu mer!

Det innebär också ännu en vecka då mänskliga rättigheter kränks godtyckligt, utifrån en medeltida moraluppfattning. Det är fastslaget bortom all tvivel att steriliseringskravet för att få byta juridiskt kön inte har någon medicinsk grund, både i förarbetena till lagen, i SOU29007:16 och i Socialstyrelsens rapport. Lagen är utredd både en och två gånger, av jurister. Thomas Hammarberg, CEO, sa redan 2009 att alla krav på ingrepp strider mot Europakonventionen. Europarådet är starkt kritiska, Socialstyrelsen vill ta bort kravet, samtliga riksdagspartier utom Kd och Sd är överens. Transpersoners rättigheter är mänskliga rättigheter!

Fredrik, vi kan inte förstå hur du och din regering kan fortsätta tvångssterilisera oss. Det är grymt och barbariskt, det bryter mot svensk grundlag och de mänskliga rättigheterna. Du lovade att avskaffa denna vidriga hantering, inte att utreda den ännu en meningslös vända. Nu ber vi dig att minnas vad du lovade, och att omedelbart förhindra ännu fler tvångssteriliseringar. Visa att även transpersoner omfattas av mänskliga rättigheter!


Immanuel Brändemo, vice ordförande KIM

 
Kim har ny styrelse!
Skrivet av Mia M   
2011-10-10 10:35

...och den ser ut som följer:

Ordförande: Emilie S ("spindeln i nätet")

Vice ordförande: Immanuel Brändemo ("ansiktet utåt")

Kassör: Niklas Lo R

Ledamöter: Leo C dV, Nina Roos, Miku, Maria I

Suppleanter: Linn Baader, Caisa V, Inger, Maria Sundin, Andrea, Anna Schröder

---

Dessutom har vi en revisor, en revisor suppleant och en ny valberedning på fyra personer!

---

KIMs närmsta projekt:

Vi ska ha ett utställningsbord på RFSU's projekt "Sexdagarna" på Södertörns Högskola nu på onsdag (den 19 oktober).

Vi samarbetar med RFSL, RFSL Sthlm, RFSL Ungdom, RFSL Ungdom öst och ANSO inför Transgender Day of Remembrance (den 20 november).

Vi kommer försöka börja ha sociala träffar omgående! Vi har tre lokalförslag på gång, så vi får se vad det blir. Tisdag den 25:e oktober - redan nästa vecka - har vi pratat om att ha det första! Återkommer om det när det är klubbat!

Senast uppdaterad 2011-10-17 10:07
 
Extra årsmöte 8 oktober!
Skrivet av Emilie   
2011-09-03 11:42

Lördagen den 8 oktober håller KIM extra årsmöte i Stockholm! Klockan 18:00 kommer vi klubba kommande styrelsen i RFSL Stockholms lokaler på Sveavägen 59 i STHLM! Valberedningen kommer att komma med ett förslag på ny styrelse. Portkod har skickats via e-mail till KIMs medlemsmaillista samt de som skrev upp sig som intresserade av föreningen i somras på någon av picknickarna. Koden till våning 1 får inte ges ut, så ni får plinga på eller ringa när ni är framme och vill bli insläppta.

Senast uppdaterad 2011-10-05 15:03
 
Kontakt
Skrivet av Mia M   
2008-08-14 17:12
Har du frågor? Vill du veta mer om KIM? Du kan komma i kontakt med oss genom att skicka ett mail till Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar, du måste ha Javascript aktiverat för att visa den
Senast uppdaterad 2009-04-27 10:12
Läs mer...
 
Om KIM
Skrivet av Administrator   
2007-07-11 02:00

KIM är en transpolitisk förening med inriktning på vård, hälsa, kirurgi och juridik samt politik.

KIM riktar sig till alla som vill engagera sig i frågor som rör könsöverskridande. Våra primära målgrupper:

* Alla män och kvinnor som har genomgått könskorrigering.
* Alla transsexuella oavsett behov av och möjlighet till könskorrigering.
* Alla som behöver eller har genomgått hel eller partiell könskorrigering, oavsett könsidentitet.
* Alla som är osäkra eller inte känner till sin könstillhörighet.
* Alla queera, genderbenders, transvestiter, intergender, nongender, bigender, transgender.
* Alla intersexuella.
* Alla närstående och övriga som, på något sätt, är berörda av och engagerade i könsöverskridande beteenden och behandlingar.
Senast uppdaterad 2012-02-02 17:09
Läs mer...
 
Bli medlem
Skrivet av Administrator   
2007-06-16 17:14

Bli medlem


Alla kan bli medlemmar, så länge man verkar i föreningens anda. Det gäller även cispersoner, dvs människor vars kroppsliga kön och självupplevda kön överensstämmer, och som inte heller har ett könsuttryck som avviker från normen. Det är viktigt att alla som är intresserade av att jobba med frågorna kan göra det tillsammans - oavsett om man själv är transperson, eller om man snarare är anhörig eller jobbar med frågorna akademiskt/politiskt eller inom vården.

 

Senast uppdaterad 2012-02-02 17:04
Läs mer...