InloggningVälkommen till KIM!
2011-08-24 15:05

KIM (Kön, Identitet, Mångfald) är en förening för alla typer av transpersoner, anhöriga och intresserade. Vi arbetar med såväl politik som vårdfrågor som berör vår målgrupp - dessutom anordnar vi sociala träffar för dig som behöver stöd eller inspiration i frågor som gäller könsidentitet och könsuttryck.

Vi har för närvarande uppehåll med de sociala träffarna pga brist på personer som kan leda träffarna.

Nedan följer våra senast publicerade nyheter om såväl föreningen som situationen för transpersoner just nu:

Senast uppdaterad 2013-10-09 12:32
 
KIMs styrelse 2014!!
2014-04-11 14:38

KIM-styrelse 2014

Ordförande: Josephine Krieg
Kassör: Petra Inna
Ledamöter: Immanuel, Emilie, Christer, Maria I, Gard
Suppleanter: Kai, Andrea

Vem som blir sekreterare och om vi ska dela på ordförandeskapet får styrelsen bestämma sinsemellan.

Dessutom valdes revisorer:
Bent, Kian

Och valberedning:
Kian som sammankallande, tar hjälp av vilka hen finner lämpligt, med Jane som förslag.

 
Årsmöte 2014
2014-02-07 16:19

Årsmötet i år blir den 15 mars! Kolla medlemsmailen för mer information!

 
Debattartikel av Mio K!
2013-11-11 13:20

KIM har ingen officiell hållning i frågan om ett tredje kön eller att helt avskaffa de juridiska könen skulle vara den bästa vägen att gå - detta eftersom transvärlden är så splittrad i frågan. Vi vill ju representera så många som möjligt, så då är det svårt att ta ställning i frågor som delar transvärlden i ungefär hälften/hälften.


Vi har tidigare sagt att vi skjuter frågan konkret på framtiden till transvärlden och våra medlemmar är mer enade, men att vi är positiva till ett avskaffande av de juridiska könen på lång sikt.

 

Kanske är det dags att börja diskutera frågan i alla fall? Vi presenterar gärna debattartiklar ur olika perspektiv (olika åsikter om frågan) här på KIMs hemsida, och idag presenterar vi med glädje en debattartikel av Mio K!

 


 

DEBATT

Mio K

Avskaffa de juridiska könen nu!

Är du tjej eller kille? Frågan är inte alltid så lätt att svara på. Den kan avse vilket biologiskt kön personen tillhör, eller det kan syfta på det genetiska, sociala, mentala eller juridiska könet. För de flesta stämmer alla dessa överens, men för en grupp människor gör de inte det.

De allra flesta människor tilldelas vid födseln ett juridiskt kön, oftast utifrån utseendet på de yttre genitalierna. Att på dessa grunder sorteras in i det ena av två juridiska kön skapar idag många och svåra problem för personer som av en eller annan anledning inte kan inordnas i systemet med två juridiska kön, eller för dem som starkt upplever att de tillhör ett annat kön än det som de blivit tilldelade vid födseln. De som anser sig vara rätt könade vid födseln, däremot, reflekterar förmodligen sällan eller aldrig över faktumet att vi i väldigt många sammanhang - inte minst i våra identitetshandlingar - sorteras in i två distinkta juridiska kön. Detta gör att det finns en grupp människor i Sverige som mår väldigt dåligt av det binära könssystemet, medan den stora majoriteten inte alls ser det som ett problem.


Den stora majoriteten skulle förmodligen inte heller sakna de juridiska könen om de försvann, men som sagt är det väl för de flesta en ickefråga.

Idag fyller registreringen av juridiskt kön främst en statistisk funktion, bland annat för att mäta eventuell ojämställdhet mellan könen. Funnes ingen registrering av kön skulle å andra sidan grunden för diskriminering minska, då könsbestämning måste ske i varje enskilt fall, utefter namn och/eller utseende. Då dessa i praktiken inte utgör absoluta könsmarkörer skulle gränsdragningen bli något osäker. Huruvida detta skulle vara skadligt för jämställdheten är tveksamt. 

I själva verket kan man jämföra registrering av biologiskt kön med registrering av exempelvis etnicitet eller andra egenskaper som anses utgöra grund för diskriminering. Det så kallade "romregistret" har nyligen blivit mycket omdiskuterat, men registreringen av juridiskt kön svävar över samma dunkla vatten, då det innebär att en egenskap som ofta utgör grund för särbehandling och diskriminering registreras på individnivå.

Ett avskaffande av registreringen av juridiskt kön skulle också innebära att personnumren skulle vara könsneutrala, på så sätt att den näst sista siffran inte längre skulle utgöra en markör för könstillhörighet. Därigenom skulle också frigöras ett antal personnummer, vilket skulle innebära att den aktuella bristen på personnummer för vissa datum skulle minska något.


Frågan om avskaffande av juridisk könstillhörighet bör snarast utredas. Sverige borde fortsätta vara ett föregångsland i detta avseende.

 

 

Senast uppdaterad 2013-11-11 13:31
 
Vad händer just nu i KIM?
2013-10-20 14:58

Hej vänner!


Vad händer just nu i KIM?

Jag och Rikkert Hasselrot var för några veckor sedan till Huddinge Sjukhus för att föreläsa om transsexualism ur ett patientperspektiv för KS läkarstudenter. Könsutredningsenheten ENID tog initiativ till detta, och första timmen föreläste en av deras läkare. Jag och Rikkert presenterade väldigt olika perspektiv då vi upplevt vården på helt olika sätt och dessutom velat få ut helt olika saker av den. Läkarstudenterna fick ett väldigt brett perspektiv med andra ord, vilket vi tycker är bra - eftersom det kan vara på så många sätt! Att jag och Rikkert haft så olika uppfattningar om könsidentitet, varför vi vill genomgå processen, hur mycket vi vill genomgå, om vården bemött oss bra eller dåligt, vad kön egentligen känns som för oss personligen - och ändå är goda vänner och dessutom sitter i samma förening - visar precis på vad föreningen KIM står för! Kön, Identitet, Mångfald!

Vidare ska snart jag, Christer Romson Lande och Lukas Romson till KS för att diskutera personnummerhantering i deras journaler. Det är inte ENID som kallat oss denna gång, utan någon annan avdelning på KS. Ska bli mycket spännande. Kom gärna med input på vad vi kan bära med oss inför mötet!

De sociala träffarna har inte gått så bra i höst. Arbetsgruppen från förra terminen "krackelerade" då flera fick förhinder just de tider vi har mötena, och andra inte svarat på mail. Vi behöver få igång en fungerande arbetsgrupp, med frivilliga personer som VILL hålla i träffarna, välkomna, göra event på FB innan, låsa efter kvällen, osv - och som kan turas om att göra detta så att ingen behöver ha det ansvaret varannan vecka vilket många tycker känns mycket. Det går även bra om medlemmar vill hålla i träffarna. Det finns egentligen inga regler för hur träffarna ska hållas, mer än att det är bra om alla som vill prata får ta plats; att ordet fördelas rättvist, och att det är okej att tycka olika (för det gör vi!!). Normalt inleder vi med namn&pronomen-runda samt om det är något särskilt var och en vill prata om just denna kväll.

Tills vi samlat ihop en arbetsgrupp för detta med en 4-6 personer som kan turas om att löpande hålla i de här träffarna enligt ett rullande schema så ligger träffarna på is.

Men det finns ingen orsak att oroa sig för det! Det finns inga planer på att lägga ned KIM, även om det kommit till vår vetskap att det går sådana rykten. Däremot behöver vi strukturera upp vår verksamhet så att den blir mindre godtycklig, och arbetsgrupper har varit ett sådant förslag, som dock runnit ut i sanden. Vi behöver alla hjälpas åt för att få detta att fungera!

KIM-foldrarna på ENID är slut - och den som har möjlighet att skriva ut de senaste versionerna får jättegärna göra det, och åka dit med dem!

Till nästa årsmöte har jag, Emilie, planer på att avgå som ordförande. Jag har suttit här sedan 2011 - i början hade jag jättemycket energi och hade lätt för att engagera människor till att göra saker - men på sistone har jag känt mig lite "trött" och att alldeles för mycket ansvar vilar på bara mig. Jag har gjort vad jag kan med den "happy-go-lucky"-attityd jag försökt engagera människor med (vilket fungerade bra i början), och nu är det dags för någon mer strukturerad person att ta över - någon med nya idéer. Valberedningen består bl a av Kian Sigge, så hör av dig till hen om du är intresserad!

Själv fortsätter jag gärna jobba i KIM efter årsmötet, framförallt fortsätta det goda samarbete med ENID som jag inledit och upprätthållt under de här åren (som t ex föreläsa för KS läkarstudenter, etc).
Christer Romson Lande kommer snart att kalla till styrelsemöte!

Pepp-pepp!

Emilie, ordf KIM

 

Senast uppdaterad 2013-10-22 00:13
 
Uppehåll med sociala träffar!
2013-10-09 12:34

KIMs sociala träffar har uppehåll just nu pga brist på personer som kan leda träffarna. Vi hoppas på att få en fungerande arbetsgrupp för detta i sinom tid.

 
Intervjustudie
2013-10-09 12:24

En person har kontaktat KIM för att be oss annonsera efter informanter till en intervjustudie. Annonsen ser ut såhär:

 

Deltagare till intervjustudie sökes!

 

Är Du transsexuell, transvestit, intersexuell, intergender, genderqueer eller identifierar Dig som transperson på annat sätt? Vi söker Dig som skulle vilja delta i en intervjustudie om transpersoners förväntningar på och eventuella erfarenheter av mötet med somatisk (kroppslig) icke trans-relaterad hälso- och sjukvård i Sverige, t. ex. besök på vårdcentral eller sjukhus som ej har att göra med transvård. Under intervjun vill vi ta del av Dina tankar och känslor kring sådana möten. Det är angeläget att förbättra kunskapen inom detta område för att ge sjukvården så goda förutsättningar som möjligt för ett gott bemötande.

För att kunna delta ska du:

· vara minst 18 år gammal

· tala och förstå svenska

· ha identifierat dig som transperson i minst ett år

Obs! Begreppet transperson används i denna studie för att undvika omständliga

uppräkningar. Vi välkomnar naturligtvis även Dig som inte identifierar Dig som

transperson men som transsexuell, transvestit, intersexuell, intergender, genderqueer och

så vidare.

Studien är godkänd av Regionala Etikprövningsnämnden i Lund.

Vill Du få närmare skriftlig information om studien, eller har du kanske frågor?

Kontakta Jenny Tholin med e-post: Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar, du måste ha Javascript aktiverat för att visa den , eller på

telefon: 0736-772072. Genom att kontakta oss förbinder Du dig inte till att delta.

Huvudansvarig för studien: Linus Broström, Institutionen för kliniska vetenskaper, Lunds universitet.

 

Senast uppdaterad 2013-10-09 12:30
 
"INFESTUS" på Scenkonst Z:s Sommarfestival på Teater Galeasen
2013-07-16 16:20

Den 23/7 kl. 20:00 spelar Aleksa Lundberg sin monolog-föreställning "Infestus" på Teater Galeasen, i arrangemang av Scenkonst Z.

Föreställningen bygger på hennes egna liv och erfarenheter, och tar upp ämnen som kön, identitet, normativt utförda porrfilmer och försöker på ett humoristiskt och samtidigt allvarsamt vis skildra hur vi dagligen spelar fram våra könsroller.

Infestus

Denna spelning är den enda planerade Stockholms-föreställningen, så passa på Stockholmare att se pjäsen innan den turnérar vidare ut i landet!

Aleksa Lundberg är utbildad vid skådespelarutbildningen på Högskolan för Scen och musik i Göteborg.
Förutom “Infestus" har hon även medverkat i b.la “Vargtimmen" på Dramaten, “En midsommarnattsdröm" på Teater Halland och nu senast i “Trust" på Teater Galeasen.

Kortare beskrivning av pjäsen:
“Det är skillnad på skit och Pannkaka! Amanda föds som Martin och får på sin
resa från man till kvinna erfara att, även om vi eftersträvar alla 
människors lika värde, så är vi fortfarande läskigt nära vår egen 
historia av att dela upp oss i grupper och sätta varierande prislappar 
utefter grupptillhörighet."

Biljetter bokas på  Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar, du måste ha Javascript aktiverat för att visa den

Anvisningar: 
Skriv föreställningens namn i ämnesraden

Skriv ditt namn, antal biljetter och vilken föreställning det gäller.

Du får ett bekräftelsemejl inom kort.

Biljetterna hämtas ut 30 minuter innan föreställningen börjar

Observera att vi endast tar kontanter.

 

Senast uppdaterad 2013-07-16 17:22
 
«FörstaFöregående12345NästaSista»

Sida 1 av 5